top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

Będą nowe drogi

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72 wpłynęło osiem ofert. W pierwszej kolejności komisja przetargowa szczegółowo zbadała ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów, tj. Firmy Budowlanej ANNA-BUD. W toku analizy oferty oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę (m.in. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu) komisja stwierdziła uchybienia. Efektem tego było wykluczenie wykonawcy z postępowania i niezwłoczne wezwanie drugiego w kolejności wykonawcy do uzupełnienia dokumentów koniecznych do udzielenia zamówienia. W efekcie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal (partner), która opiewa na kwotę 18 865 254,61 zł. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umowy. Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Termin realizacji przewidziany kontraktem to 27 miesięcy, w tym 10 miesięcy na prace projektowe. 


Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego korzystającego z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 72. Nowa trasa, o długości ok. 1,5 km, ominie od południa tą miejscowość i poprzez rondo włączy się do istniejącej DK72. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Grzymiszewa, jak i kierowców.  Wzrośnie również komfort przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. DK72 to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej części woj. wielkopolskiego.


W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w woj. wielkopolskim, oprócz obwodnicy Grzymiszewa, powstaną jeszcze obwodnice:


Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (DK15),

Żodynia (DK32),

Gostynia (DK12),

Koźmina Wielkopolskiego (DK15),

Kalisza (DK25),

Strykowa (DK32),

Kamionnej (DK24).


GDDKIA, PB


23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page