• Redakcja Nowy Poznań

Czystsza Bogdanka

W parku Sołackim powstał kolejny układ osadnika i separatora, oczyszczający wody opadowe z rejonu ul. Śląskiej. Jego budowie towarzyszył remont fragmentu alejki parkowej.

Nowy element sieci kanalizacji deszczowej jest zlokalizowany w parku Sołackim, w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Małopolskiej i Śląskiej. Dzięki układowi osadnika i separatora wody opadowe są oczyszczane z substancji ropopochodnych, podczyszczane i dopiero w takiej postaci trafiają do płynącej przez park Bogdanki.


Jest to już trzeci podobny zespół urządzeń w tej okolicy. Poprzednie, o dokładnie takich samych funkcjach powstały w rejonie ul. Pomorskiej i Kaszubskiej. Dzięki nim poprawia się jakość wód opadowych trafiających do Bogdanki z ulic sąsiadujących z parkiem Sołackim.


Powstanie osadnika i separatora nie ograniczyło się do rozbudowy infrastruktury podziemnej. W ramach robót budowlanych wyremontowany został fragment alejki parkowej, wykonano także przejazd techniczny przez torowisko tramwajowe w ul. Małopolskiej. Ponadto wymieniony został betonowy wylot kanału deszczowego do Bogdanki.


We wtorek 29 czerwca odbył się odbiór końcowy inwestycji. Jej koszt wyniósł 1,16 miliona złotych. ZDM


12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Koniec nauki