• Redakcja Nowy Poznań

Jaśkowiak o śmieciach

Władze Poznania rozważają opuszczenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Celem utworzonego w 2010 r. przez dziewięć gmin związku jest zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi. Według władz miasta, rezygnacja z udziału w ZM GOAP ma uchronić mieszkańców stolicy Wielkopolski przed rosnącymi cenami opłat za śmieci. Tymczasem Poznań staje się miastem - symbolem bałaganu i nieuporządkowanej gospodarki śmieciowej o czym zaświadczają statystyki

patrz link: https://www.nowypoznan.pl/post/pozna%C5%84-najbrudniejszym-miastem-w-polsce oraz codzienne obserwacje mieszkańców. Od wielu lat obecna administracja nie radzi sobie z tym podstawowym dla Poznania problemem.


Prezydent Jacek Jaśkowiak powiedział PAP w środę, że uzasadnieniem dla ewentualnego wystąpienia z ZM GOAP jest to, że stworzony w ramach związku system odbioru i zagospodarowania odpadów "przestał być efektywny i dostosowany do potrzeb miasta o takiej strukturze jak Poznań".


- Utworzenie związku miało sens w momencie budowy spalarni, gdy konieczne było zapewnienie strumienia odpadów dla instalacji o odpowiednim tonażu. Obecnie jego formuła, także na skutek zmian w przepisach, wyczerpała się. Dla Poznania stanowi wręcz ograniczenie, m.in. w zakresie rozbudowy infrastruktury - powiedział. Jak wyjaśnił, Poznań potrzebuje dodatkowej instalacji do zagospodarowania bioodpadów oraz nowoczesne centrum recyklingu.


Tymczasem formalno-prawne uwarunkowania związane z członkostwem w GOAP od kilku lat uniemożliwiają nam pozyskanie środków unijnych chociażby na rozwój sieci punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Problemem jest też sposób naliczania opłat. Aktualnie system nie pozwala na wdrożenie efektywnej metody ustalania taryf – np. na podstawie zużycia wody. Nie zabezpiecza też w pełni interesów mieszkańców Poznania - ocenił. Jaśkowiak wyjaśnił, że choć obowiązujące stawki na terenie gmin zrzeszonych w ZM GOAP jednolite, różne są ponoszone koszty. Najniższe są na obszarach o zwartej zabudowie, stanowiącej zdecydowaną większość na terenie Poznania. PB


Zdjęcie wykonano dziś w centrum miasta


30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie