top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

List otwarty kierowców

List otwarty. Szanowni Państwo !


W ostatnim czasie wśród mieszkańców Poznania pojawiają się liczne,

negatywne komentarze w związku z podejmowanymi przez władze miasta

działaniami zmierzającymi do „uporządkowania” kwestii parkingowej w Poznaniu.

Niestety działania te mają ewidentny charakter represyjny, gdyż zmotoryzowani

mieszkańcy są pozbawiani miejsc parkingowych na ulicach, bez jednoczesnej

rekompensaty w postaci budowy parkingów mogących przyjąć samochody,

których władze miasta chcę się pozbyć z poznańskich ulic. W żaden sposób nikt

nie kwestionuje zasadności takich działań, jednak sam przebieg procesu jest

skandaliczny, gdyż w żaden sposób nie uwzględnia potrzeb poznańskich

kierowców. Drastyczne zmniejszenie ilości dostępnych miejsc parkingowych, przy

braku rekompensaty w postaci powstających parkingów, skutecznie powodują

podniesienie temperatury publicznych sporów w Poznaniu. Warto tu nadmienić, iż

redukcja miejsc parkingowych na poznańskich ulicach to kolejny etap walki władz

miasta ze zmotoryzowanymi mieszkańcami Poznania. Tak, nie ma co ubierać tej

kwestii w ładnie brzmiące słowa, nazywając sprawę po imieniu można śmiało

powiedzieć, iż obecne działania władz miasta, to bezpardonowa walka z

niechcianymi samochodami.


Pierwszym etapem było wprowadzanie drastycznych ograniczeń oraz takie

przeorganizowanie ruchu samochodowego w Poznaniu, aby całkowicie utrudnić

przejazd przez miasto. Nie posiadające uzasadnienia ograniczenia i zmiany przy

jednoczesnym gwałtownym wyprzedawaniu działek w centrum pod zabudowę

mieszkalno-usługową, doprowadza do komunikacyjnego paraliżu miasta. Wiele

przykładów wprowadzanych zza biurka zmian, przed którymi ostrzegali

mieszkańcy miasta, nie sprawdziło się i pod naciskiem grup społecznych, a

czasem nakazu policji, decyzje musiały zostać cofnięte. Dla przykładu kwestia

buspasów na Piątkowie.


Wracając do sprawy miejsc parkingowych warto przypomnieć, iż w 2008

roku Rada Miasta Poznania uchwaliła uchwałę nr XXXVIII/409/V/2008 w sprawie

przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania. Do tego dokumentu powstał

załącznik opisujący szczegółowo kierunki działań. Niestety w dniu 16 kwietnia

2019 roku przegłosowano uchwałę nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania,

która uchyliła uchwałę z 2008 roku. W chwili obecnej polityka władz miasta w zdecydowanej większości opiera się na założeniach z 2008 roku, jednak bez jednej istotnej w tym całym procesie kwestii, a mianowicie budowie parkingów kubaturowych, które miałby

rekompensować utracone miejsca parkingowe na poznańskich ulicach.

Tę kwestię pokrótce omówiliśmy na stronie internetowej w dniu 8 grudnia 2020

roku.


Tekst można znaleźć tutaj: https://www.opk.org.pl/znikaj%C4%85ce-miejscaparkingowe.

Mamy zatem dwa równocześnie trwające, restrykcyjne działania władz miasta w

stosunku do zmotoryzowanych mieszkańców Poznania. Pierwsze polegające na

wprowadzaniu ograniczeń i zmian mających na celu zniechęcenie Poznaniaków do

przejazdu samochodem przez centrum, a drugim sukcesywne zmniejszanie

dostępnych miejsc parkingowych oraz wprowadzanie opłat za parkowanie na

coraz większej powierzchni miasta. Dlaczego mają charakter reżimowego

terroru? Dlatego, że nie dają żadnej alternatywy! Zniechęca się do przejazdu

przez centrum, jednak nie ma alternatywy w postaci choćby dokończenia III

ramy komunikacyjnej, brak nowych szerokich ulic, przy jednoczesnej

intensywnej polityce urbanistycznej. Brak powstających parkingów kubaturowych

w miejsce zlikwidowanych miejsc parkingowych na ulicach Poznania. Prowadzone

konsultacje z mieszkańcami są w zdecydowanej większości fikcją, gdyż władze

miasta i tak przeforsują i zrealizują własne projekty.

Mając na uwadze powyższe, nie ma się co dziwić, że zmotoryzowana część

mieszkańców jest bardzo sfrustrowana obecnym podejściem władz, gdyż w

sposób ewidentny widać, że stanowią gorszą i napiętnowaną grupę społeczną.

Potwierdzeniem są choćby komentarze na portalach społecznościowych.

Oczywiście z małym wyjątkiem. Wyjątkiem jest ściąganie haraczy w postaci

powiększającej się SPP, która docelowo ma objąć swoim zasięgiem…całe miasto!

Więcej o dochodach ze SPP tutaj: https://www.opk.org.pl/z%C5%82ota-spp .

Niestety powyższe problemy pozostają w zdecydowanej większości poza

zainteresowaniem mediów co nie pozwala na pokazanie całości złożonego

problemu oraz nie daje możliwości wypowiedzenia się zmotoryzowanej części

mieszkańców Poznania.


Mając na względzie istotę zagadnienia chcielibyśmy zachęcić do

kompleksowego podjęcia tego palącego tematu.


Z poważaniem

Jacek Kaczmarek

Prezes Stowarzyszenia

Organizacja Poznańskich Kierowców


190 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page