top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

Najlepszy posterunek

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się podsumowanie konkursu na „Najlepszy Komisariat Powiatu Poznańskiego 2021”. W tej edycji zwyciężył Komisariat Policji w Pobiedziskach, a kolejne miejsca zdobyli Komisariat Policji w Murowanej Goślinie oraz Komisariat Policji w Kostrzynie. Wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji serdecznie gratulujemy chęci i zaangażowania włożonego w służbę oraz pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszańców powiatu.


8 marca br. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się podsumowanie konkursu na „ Najlepszy Komisariat Powiatu Poznańskiego 2021”.Po całorocznej pracy i ocenie kryteriów I miejsce zdobyli policjanci z Komisariatu Policji w Pobiedziskach, którym na co dzień kieruje podinsp. Roman Warda. Kolejne miejsca na podium należały do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie reprezentowanego przez komendanta asp. szt. Huberta Żołdaka oraz Komisariatu Policji w Kostrzynie, kierowanym przez podkom. Krzysztofa Klińskiego.


Jak podkreślili organizatorzy jest to już XI edycja konkursu, którego głównym celem jest współzawodnictwo pomiędzy policjantami wpływające pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz motywowanie funkcjonariuszy do zwiększania skuteczności działania.


Najlepsze jednostki Policji w powiecie poznańskim zostały wyłonione na podstawie rocznej oceny pracy wszystkich funkcjonariuszy. Takie podsumowanie odbywa się kompleksowo według 20 kryteriów począwszy od ilości prowadzonych spraw, realizacji zadań kryminalnych i zatrzymań sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, liczbie policjantów skierowanych do służby po włączenie się w działania profilaktyczne i inicjatywy społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Za każde z kryterium jednostka mogła otrzymać od 1 do 15 punktów, a zwycięzcą został ten komisariat, który uzbierał ich najwięcej.


W następnej części spotkania okolicznościowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Starostę Poznańskiego z rąk Pana Starosty Jana Grabkowskiego, Komandanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki oraz Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu insp. Roberta Kasprzyka odebrali komendanci zwycięskich komisariatów.


Jak zgodnie twierdzą zwycięzcy, jest to dla nich duże wyróżnienie i wyraz uznania dla wszystkich policjantów i pracowników danej jednostki. Świadczy to o ich zaangażowaniu w pełnienie służby, a zdobyte środki zostaną w pełni wykorzystane na bieżącą działalność danej jednostki. Na zakończenie organizatorzy przypomnieli, że został już ogłoszony i podpisany regulamin na kolejną edycję konkursu, do którego uczestnictwa zachęcają policjantów z powiatowych jednostek Policji.


Marta Mróz, Policja Poznań


10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page