top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

Nie karm dzika

W związku ze zgłoszeniami o pojawianiu się dzików na terenach miejskich, m.in. na granicy Swarzędza i Poznania (ul. Działkowa, ul. Strzelecka, ul. Stawna, rejon w pobliżu trasy nr 92) prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób postępowania w przypadku pojawienia się dzików na terenach zurbanizowanych. Ograniczenie bytowania dzików na terenach zabudowanych, w dużej mierze zależy od mieszkańców okolicy, w której pojawiają się dziki.


Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik szybko przyzwyczaja się do najłatwiejszego dla siebie sposobu zdobywania pożywienia i będzie przekazywał taką postawę potomstwu. Dzik nauczony dokarmiania, może zaczepiać ludzi w celu wymuszenia jedzenia i stanowić zagrożenie dla nieprzygotowanych na taką sytuacje osób, w tym także dzieci! Należy zadbać, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane, a opłotowanie odpowiednio zabezpieczone. Istnieje konieczność wyeliminowania dokarmiania jakichkolwiek zwierząt w łatwo dostępnych dla dzików miejscach, zarówno celowego, jak i przypadkowego, poprzez wyrzucanie odpadków żywnościowych. Dziki są zwierzętami, które chętnie zjadają resztki ludzkiego pożywienia, w tym także chleb, którym wiele osób dokarmia ptaki.


Dopiero, gdy dziki przestaną znajdować w mieście łatwe źródła pożywienia powrócą do lasu, który zapewni im wystarczająca ilość pożywienia i gdzie nie niepokojone przez ludzi pozostaną.


Nie wyrzucajmy odpadków pożywienia w miejscach do tego nie przeznaczonych! Straż Miejska będzie karać osoby, które dopuszczą się tego typu działań.


Sposoby postępowania:


- W przypadku zauważenia dzika, nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów. Należy spokojnie się oddalić.


- W przypadku bezpośredniego spotkania dzików, nie należy dzików niepokoić. Nie uciekać, gdyż może to sprowokować atak. Najlepiej stać bez ruchu, a następnie powoli się wycofać w bezpieczne miejsce.


- Należy być szczególnie ostrożnym w przypadku spotkania lochy z młodymi, gdyż gdy uzna, iż zagrożone jest bezpieczeństwo jej młodych może stać się bardzo agresywna.

W żadnym wypadku nie zbliżać się do młodych, nie głaskać, nie próbować karmić z ręki.


- Nie należy próbować samodzielnie przeganiać dzików. Zagrożone mogą próbować ataku.


- Psy należy wyprowadzać na smyczy. Bezpośrednie spotkanie psa z dzikiem, może skończyć się tragicznie nie tylko dla psa, ale również dla próbującego go ratować właściciela.


- Należy pamiętać, że nawet jeśli dzik sprawia wrażenie oswojonego, to wciąż pozostaje bardzo niebezpiecznym zwierzęciem.


- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.


- Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach-zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.


- Należy zgłaszać wszystkie dzikie wysypiska, zwłaszcza wysypiska odpadów komunalnych do Straży Miejskiej lub Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu lub odpowiednich urzędów Poznania.


- Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzika na posesję.


UMiG Swarzędz, UM Poznań20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page