top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja Nowy Poznań

Nie pal w tramwaju!

Nowe przepisy ZTM ustalają m.in. zasady przewozu zwierząt z obowiązkiem posiadania torebki na odchody oraz całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów i innych nowoczesnych wyrobów tytoniowych. Przedstawiamy listę najważniejszych zmian:


- wprowadzono zakaz przewozu pojazdów wyposażonych w silnik, rowerów i hulajnóg współdzielonych, hulajnóg nieskładanych, wózków rowerowych i transportowych;


- dopuszczono przewóz złożonych hulajnóg bez silnika, małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna dziecka, wózków-toreb zakupowych, przewożonych w ręku wrotek, rolek, deskorolek, nartorolek i nart;


- określono warunki przewozu zwierząt, m.in. wprowadzono obowiązek posiadania przez osobę przewożącą psa dokumentu lub identyfikatora potwierdzającego zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, określono także listę zwierząt wyłączonych z przewozu;


- w przypadku psów wprowadzono także zakaz przewozu psów niezaczipowanych lub bez tatuażu oraz obowiązek przewozu psa w kagańcu (za wyjątkiem psów małych

i miniaturowych trzymanych na rękach lub na kolanach), trzymanego na uwięzi przez osobę zdolną do utrzymania psa w miejscu (za wyjątkiem psów małych i miniaturowych trzymanych na rękach);


- psa można przewozić pod warunkiem, że jej osoba go przewożąca posiada torebkę na odchody, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne - także zezwolenie na trzymanie takiego psa;


- konieczność przewozu w kagańcu, na uwięzi i z torebką na odchody nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym (jeżeli pies ma założoną specjalistyczną uprząż, a osoba niepełnosprawna ma właściwy certyfikat psa);


- określono zasady pierwszeństwa zajmowania homologowanych miejsc wyznaczonych do przewozu wózków inwalidzkich oraz miejsc w których możliwy jest przewóz wózka dziecięcego lub roweru - wózek inwalidzki ma pierwszeństwo przed wózkiem dziecięcym

i rowerem, wózek dziecięcy ma pierwszeństwo przed rowerem;


Ponadto rozszerzono listę zakazów obowiązujących w pojazdach i na przystankach bądź tylko w pojazdach, jak np.:


- uzupełniono zakaz palenia wyrobów tytoniowych o wyroby nowatorskie, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe (wymienione w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych);


- wprowadzono zakaz wnoszenia i używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy (wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii);


- w pojazdach podtrzymano zakaz spożywania wszelkich napojów, z tym, że dopuszczono spożywanie niebarwionej wody niegazowanej w małych plastikowych butelkach z ustnikiem


- w pojazdach podtrzymano zakaz spożywania wszelkich posiłków, z tym że dopuszczono podawanie pokarmu małym dzieciom w butelkach ze smoczkiem lub kubkach z ustnikiem.


ZDM, NP


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page