• Redakcja Nowy Poznań

Nowy wiadukt

Aktualnie powstają zabezpieczenia wykopów w miejscu planowanych podpór pod nowy wiadukt. Roboty prowadzone są w rejonie południowej jezdni ul. Krzywoustego, która obecnie jest wyłączona z ruchu. Wykonano już też większość prac przy budowie kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.


Na ul. Krzywoustego w dalszym ciągu obowiązuje zmieniona w styczniu organizacja ruchu - na wysokości wiaduktu w obu kierunkach (do miasta i z miasta) przejechać można tylko północną jezdnią ulicy. Wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej od listopada jest wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa, gdyż jego stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację. W jego miejsce powstaje nowy wiadukt czteroprzęsłowy z chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Po obu stronach, czyli na skrzyżowaniach ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską, wybudowane zostaną ronda. W odróżnieniu od dotychczasowego, nowy wiadukt będzie posiadał odwodnienie. Wody opadowe z niego, tak jak z nowych rond, będą odprowadzane do kolektorów deszczowych. Przebudowane zostanie oświetlenie, sieci elektroenergetyczne oraz fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna, a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej.


Nowy wiadukt, dwa ronda i infrastruktura dla pieszych i rowerzystów mają być gotowe do końca 2021 roku. W ramach prac wykonawca nasadzi również ponad 9300 sztuk roślin, w tym drzewa, krzewy i byliny. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej, od strony osiedla Orła Białego, posadzony zostanie szpaler lip oraz krzewy jaśminowca. Ponadto w rejonie inwestycji posadzonych zostanie około 170 drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych.


RB, PIM


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie