top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja Nowy Poznań

Od 01.06 zmiany w przepisach!

Od 1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Główny cel - zwiększenie bezpieczeństwo pieszych na drogach.

Ponadto zostanie ujednolica dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym. Kierowcy mają też mieć obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Dlatego kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek:


- zachować szczególną ostrożność,


- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.


Pieszy ma natomiast obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed

jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Pieszy ma zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.


Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.


21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page