top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

Odzyskanie Poznania z rąk Niemców

25 stycznia 1919 roku Wojciech Trąmpczyński, jako prezes prowincji poznańskiej z ramienia Naczelnej Rady Ludowej, formalnie zniósł wszystkie ograniczenia narzucone przez władze pruskie dotyczące nauki i używania języka polskiego w szkolnictwie na terenach wyzwolonych przez powstańców. Tego dnia też został wstrzymany ruch towarowy między Wielkopolską a Rzeszą, który do tej pory odbywał się zgodnie z przedpowstańczym rozkładem. Tym samym na niemieckie rynki, a zwłaszcza do Berlina, przestały docierać towary żywnościowe z terenów poznańskiego zaplecza rolniczego.


Na froncie, opuszczone na skutek wydarzeń dnia poprzedniego Babimost i Kargowa zostały obsadzone przez posterunki polskie, a następnie wzmocnione odpowiednio przez kompanię wielichowską ppor. Kazimierza Szcześniaka oraz kompanię wolsztyńską ppor. Stanisława Tomiaka. Oddziały powstańcze dotarły też do Nowego Jaromierza.

#Powstaniena102


Na zdjęciu Stanisław Tomiak już jako podpułkownik. Po powstaniu bił się z sowietami, w 1939 roku dowodził poznańskim 58. Pułkiem Piechoty aż do zakończenia bitwy nad Bzurą. Po wojnie osiadł w Londynie, pozostawił wspomnienia publikowane w emigracyjnym „Przeglądzie Zachodnim” i wykorzystywane w publikacjach krajowych.


Źródło: https://pw.ipn.gov.pl

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page