• Redakcja Nowy Poznań

Poznań się starzeje

W Poznaniu, podobnie jak w całym województwie, postępuje proces starzenia się ludności. W ciągu roku współczynnik starości demograficznej (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności) zwiększył się o 0,6 p.proc., osiągając w końcu czerwca br. 21,3% (w województwie wzrost o 0,6 p.proc. do 17,1%).

Mediana wieku, wyznaczająca granicę, którą połowa populacji już osiągnęła, a druga połowa jeszcze nie przekroczyła, mieszkańców Poznania przesunęła się w tym okresie z 41,7 do 42,0 lat i była ona o prawie 2 lata wyższa niż średnio w województwie (40,3 lat). Wiek środkowy dla mężczyzn wyniósł 40,2 lat, a dla kobiet –

44,0 lat (w końcu czerwca ub. roku było to odpowiednio 39,8 i 43,6 lat).

Ludność w wieku produkcyjnym według stanu na koniec czerwca br. stanowiła 57,8% ogółu mieszkańców Poznania wobec 58,4% przed rokiem. Współczynnik obciążenia demograficznego, określający liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, wyniósł 73 wobec 71 osób w okresie styczeń-czerwiec

ub. roku (w województwie 67 wobec 65). Najwięcej osób w wieku przed- i poprodukcyjnym mieszka na Nowym Mieście, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 77 osób w wieku nieprodukcyjnym, a najmniej na Wildzie – 66 osób. GUS


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie