top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja Nowy Poznań

Rośnie bezrobocie w Poznaniu

Według stanu na koniec września br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Poznaniu wyniosła 6594 osoby, tj. o 68,2% więcej niż przed rokiem (w województwie wielkopolskim wzrost o 34,5%). W strukturze bezrobotnych zmniejszył się udział kobiet (o 2,7 p.proc. do 52,9%). Bez prawa do zasiłku pozostawało 78,9% bezrobotnych, tj. o 0,8 p.proc. mniej niż w przed rokiem (w województwie 80,9%; spadek o 0,5 p.proc.). Zwiększył się udział bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 2,4 p.proc. do 29,8%) oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,5 p.proc. do 6,6%). Obniżył się natomiast odsetek absolwentów (o 0,7 p.proc. do 1,6%) i osób dotychczas niepracujących (o 0,1 p.proc. do 10,8%). Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu września br. stanowili 67,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 72,7%). Udział długotrwale bezrobotnych, stanowiących najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych ogółem, zmniejszył się z 35,7% do 27,3%. Obniżył się również odsetek bezrobotnych: powyżej 50 roku życia (z 30,2% do 26,7%), posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (z 14,5% do 11,0%), niepełnosprawnych (z 7,8% do 5,3%) oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (z 4,5% do 2,6%). Zwiększył się natomiast udział bezrobotnych do 30 roku życia (z 17,8% do 21,2%). Liczba bezrobotnych w szczególnej sytuacji zwiększyła się w ciągu roku we wszystkich wymienionych kategoriach z wyjątkiem korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (spadek o 3,4%). Największy wzrost dotyczył bezrobotnych do 30 roku życia (ponad 2-krotny) oraz powyżej 50 roku życia (o 48,4%). Największym prywatnym pracodawcą w regionie jest Amazon. A jak wyglądały dane o rynku pracy w Poznaniu parę lat temu? Zobacz wideo. GUS
2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page