top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja Nowy Poznań

Sukcesy Rzecznika

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, został powołany na stanowisko 22 czerwca 2018 r. Jego zadaniem jest stanie na straży zasad Konstytucji Biznesu oraz interweniowanie w sprawach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Powołanie Rzecznika MŚP stanowiło jeden z filarów, na których opiera się Konstytucja Biznesu – jest to urząd niezależny od innych organów. Do jego kompetencji należy występowanie o interpretacje przepisów oraz objaśnienia prawne, wnioskowanie o wszczęcie postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu. Rzecznik MŚP może również opiniować projekty aktów prawnych oraz wspierać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page