• Redakcja Nowy Poznań

Szansa na czyste powietrze

Miasto Poznań przystąpiło do krajowego programu Czyste Powietrze. W czwartek, zastępca prezydenta, Bartosz Guss i Jolanta Ratajczak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisali porozumienie w tej sprawie. Dzięki temu poznaniacy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis.


Rządowy program Czyste Powietrze wystartował we wrześniu 2018 r. Jego realizacja jest planowana do 2029 r. To inicjatywa ogólnopolska. Za jej realizację odpowiadają WFOŚiGW w poszczególnych województwach.


Najważniejszym celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach. W ramach Czystego Powietrza poznaniacy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi rozwiązaniami, spełniającymi najwyższe normy. Dodatkowo dotacja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach (warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta).


Program dzieli beneficjentów na dwie grupy. Z podstawowego poziomu dofinansowania (na poziomie 30-50 proc.) mogą skorzystać wnioskodawcy, których dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75 proc.) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego - w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1400 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym - 1960 zł.


Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis. Ma on ogromne znaczenie, ponieważ jest adresowany do wszystkich poznaniaków, w tym osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, które nie są ujęte w programie "Czyste Powietrze".


- Podjęte działania sprawią, że mieszkańcy, chcący zmienić sposób ogrzewania w swoich domach, będą mogli korzystać z różnych możliwości finansowych przy realizowaniu inwestycji. Celem Miasta jest stworzenie poznaniakom dogodnych dla nich warunków skorzystania z programu "Czyste Powietrze" lub Kawka Bis, w zależności od zakresu planowanej modernizacji oraz możliwości uzyskania bardziej korzystnego dofinansowania - wyjaśnia Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. - Należy zaznaczyć, że przy realizacji programu "Czyste Powietrze" Miasto Poznań występuje w roli wsparcia dla wnioskodawców, ale nie przyznaje dotacji. Samo dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane przez WFOŚiGW w Poznaniu.


Jak otrzymać dotację na wymianę pieca?


Wnioski o dofinansowanie można kierować listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Osobiście można je składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stanisława Małachowskiego 10.


O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie musi nastąpić do 31 października 2021 roku.


Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska pod numerami telefonu: 61 878 40 61 i 61 878 40 68 oraz pod adresem mailowym: kawka@um.poznan.pl.


AJ, źródło: www.poznan.pl


12 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie