top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja Nowy Poznań

Uchronić Szachty!

Na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania przedstawiony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu. Uzyskał on już pozytywną opinię Komisję Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. Teren objęty opracowaniem znajduje się w południowej części miasta, obejmuje obszar tzw. Szacht oraz miejsc pod zabudowę w rejonie m.in. ulicy Mieleszyńskiej (częściowo już zabudowane). W tej chwili nie są one objęte obowiązującym planem miejscowym.


- Obszar objęty opracowaniem planistycznym to 173 ha, a prace nad nim rozpoczęły się na wniosek części mieszkańców rejonu ulic Mieleszyńskiej, Zamiejskiej i Starej Cegielni. Opracowanie planu miejscowego miało umożliwić uregulowanie stanu prawnego oraz wydzielenie granic działek i dróg. Projekt ten jednak ma przede wszystkim chronić tereny tzw. Szacht wraz z całą, powstałą już infrastrukturą (wieża widokowa, ścieżki pieszo-rowerowe, mała architektura itp.) i takie są jego główne założenia - wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page