top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

Utoniemy w śmieciach?

Od 1 stycznia 2022 roku miasto Poznań będzie samo nadzorować odbiór odpadów od mieszkańców. Ma to związek z wyjściem przez samorząd ze Związku Międzygminnego GOAP. Niestety aż 40 tysięcy oczekiwanych deklaracji od wlaścicieli nieruchomości do tej pory nie zostało złożonych. Nie będziemy mogli odbierać z nich odpadów - przestrzegają urzędnicy.


Od 2021 roku miasto Poznań będzie odpowiadać za odbiór odpadów. 1 października rozpoczęło się przyjmowanie deklaracji śmieciowych od mieszkańców. Dotąd wpłynęło ich tylko około 10 tys. z oczekiwanych 50 tysięcy. Termin na złożenie to 31 grudnia 2021 roku.

Miasto gwarantuje już teraz, że opłaty za odbiór odpadów się nie zmienią. W marcu 2021 roku radni zdecydowali o wyjściu Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Radni podjęli taką decyzję, ponieważ ostatnie zmiany prawa dotyczącego gospodarki odpadami utrudniły kontynuowanie działalności w ramach ZM GOAP.


Chodziło tu m.in o dysproporcje w kosztach zagospodarowania odpadów i fakt, że nie znajdowały one odzwierciedlenia w różnicowaniu wysokości stawek. W efekcie wszyscy mieszkańcy aglomeracji płacili tyle samo, choć w praktyce koszty dla poszczególnych gmin mogłyby być różne.


Deklaracje nie napływają. Od 2021 roku miasto Poznań będzie więc samo odpowiadać za odbiór odpadów. 1 października rozpoczęło się przyjmowanie deklaracji śmieciowych od mieszkańców.


- W związku międzygminnym tych deklaracji było ok. 50 tys., a do tej pory trafiło ich do nas tylko 20 procent z nich, mówi Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. - Jeśli mieszkańcy zostawią to na ostatni moment, to nie będziemy w stanie przyjąć ich i przekazać do wykonawcy usługi, który musi zaplanować pracę - przestrzega.


- Nie możemy tych deklaracji przejąć od GOAP automatycznie. Uniemożliwiają to przepisy podatkowe - nie możemy wykorzystać danych od innego organu podatkowego. A zatem one wygasną - tłumaczy.


- Im więcej nieruchomości znajdzie się w naszym systemie, tym większa gwarancja, że ceny będą ustabilizowane, przekonuje.


Miasto zapewnia już teraz, że opłaty za odbiór odpadów się nie zmienią. Opłata podstawowa nadal będzie wynosić 28 zł od osoby w nieruchomościach jednorodzinnych (takich, w których znajdują się maksymalnie cztery lokale mieszkalne) oraz 25 zł w wielorodzinnych. Przy nieruchomościach niezamieszkanych stawka będzie zależeć od pojemności pojemników. Na tej samej wysokości pozostaną ulgi: dla właścicieli kompostowników i dla rodzin wielodzietnych.


Zmieni się natomiast numer konta do wpłat za opłaty. Miasto niebawem roześle informacje o nowych numerach kont. Zmienią się także harmonogramy odbioru odpadów, choć firmy odbierające z konkretnych sektorów w odpady będą te same - pojemniki przez nie zapewnione także nie będą wymieniane. Informacje na ten temat miasto przekazuje na swoich stronach internetowych, ale są też plakaty, które mają trafić do osób niekorzystających z Internetu. Za portalsamorządowy.pl9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page