• Redakcja Nowy Poznań

Uwaga! Wymiana pieców

Celem programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet. Jego uczestnicy otrzymują dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi - takimi jak ogrzewanie gazowe, elektryczne czy oparte na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła lub instalacjach fotowoltaicznych. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2021 roku to aż 10 mln złotych.


W zeszłym roku program Kawka Bis przeszedł metamorfozę. Od 2020 r. kwota dofinansowania wzrosła do 12 tys. zł, a nawet 15 tys. zł - w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii. Od tego roku w programie Kawka Bis mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia bez angażowania własnych środków.


Wnioski o dofinansowanie można kierować listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Osobiście można je składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku - w godz. 7:30 - 15:30), a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stanisława Małachowskiego 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 13:00).


O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie musi nastąpić do 31 października 2021 roku.


Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska pod numerami telefonu: 61 878 4053, 61 878 40 61 i 61 878 40 68 oraz pod adresem mailowym: kawka@um.poznan.pl.


Warto już dziś ubiegać się o dofinansowanie, bowiem od 2023 roku posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Wspomniana regulacja mówi również o datach granicznych wymiany "kopciuchów". Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a posiadacze pieców kaflowych - do końca 2025 r. Czasu na podjęcie działań modernizacyjnych jest już coraz mniej, dlatego tym bardziej warto skorzystać z miejskiej dotacji. Za www.poznan.pl AJ


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie