• Redakcja Nowy Poznań

Więcej autobusów w niedziele

W niedziele handlowe - 13 i 20 grudnia na liniach miejskich nr 180 i 184 obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy, co oznacza częstsze kursy. Dodatkowo na liniach podmiejskich nr: 611, 703, 705, 707, 811, 812 i 813 będą wykonywane kursy z wjazdami pod centra handlowe w Komornikach i Swadzimiu. Warto dodać, że w grudniowe niedziele handlowe linie nr 180, 181 i 184 będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem 12-metrowym.


Przypominamy, że w tym samym czasie środkami komunikacji miejskiej podróżować może tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc, pozostaje również konieczność pozostawienia połowy miejsc siedzących niezajętych.


Wciąż obowiązuje w pojazdach oraz w przestrzeni publicznej obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub elementem odzieży. ZDM


0 wyświetleń0 komentarzy