• Redakcja Nowy Poznań

Wielka płyta trzyma się

Jak podaje portal samorządowy, w komunikacie poznańskiego magistratu poinformowano, że w stolicy Wielkopolski jest ponad 500 budynków mieszkalnych wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Mieszka w nich około 200 tys. osób. W 2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego (PINB) w Poznaniu skontrolował stan techniczny łącznie 54 obiektów powstałych w latach 70., 80. i 90. XX wieku.


Jak wskazano w komunikacie spośród 54 obiektów, stan techniczny 48 budynków oceniono jako zadowalający, a w przypadku sześciu jako dobry. - Tylko cztery nie zostały jeszcze ocieplone, a pięć przeszło jedynie częściową termoizolację, na przykład ocieplono tylko ściany szczytowe - podano.


Wśród nieprawidłowości wykrytych podczas okresowych kontroli stanu technicznego budynków wymieniono m.in. zły stan techniczny: ścian zewnętrznych w budynkach niepoddanych termoizolacji, a także ocieplenia ścian zewnętrznych oraz płyt balkonowych, w których występują ubytki betonu, spękania posadzki, łuszcząca się farba i rdzawe zacieki.


Wskazano także na problem zbyt małej wysokość balustrad balkonowych - poniżej wymaganych 110 cm. Wykryto również pęknięcia i rysy na łączeniach prefabrykatów, brak wypełnień uszczelniających pomiędzy płytami prefabrykowanymi i zarysowania wzdłuż styków płyt prefabrykowanych.


- Ważne jest jednak, że w każdym spośród 54 skontrolowanych przez nadzór budowlany budynków stwierdzono możliwość dalszej bezpiecznej eksploatacji - podkreślił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski.


Jak podkreślono w komunikacie magistratu newralgicznym elementem budynków z wielkiej płyty są ich ściany zewnętrzne. - Chodzi głównie o zagrożenie wynikające ze stanu technicznego połączeń płyt tworzących te ściany. Elementy, składające się z warstwy konstrukcyjnej, izolacyjnej i fakturowej, połączone są stalowymi łącznikami - wieszakami. Przyczyną obaw dotyczących stanu technicznego wieszaków jest przede wszystkim, zła na ogół jakość stali, z której je wykonano, ich niewłaściwe zakotwienie czy wręcz brak wymaganej liczby wieszaków - wyjaśniono.


Paweł Łukaszewski przyznał, że w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego inspektorzy budowalni nie znaleźli żadnych informacji o wynikach badań dotyczących stanu i poprawności wykonania łączników, ani o dokonanych wzmocnieniach połączeń poszczególnych warstw płyt.


- Wiedza dotycząca słabych stron trójwarstwowych płyt ściennych, w szczególności w odniesieniu do jakości zastosowanych wyrobów i wykonawstwa, powinna być wskazówką dla zarządców tego typu budynków, wręcz obligującą ich do zlecania ekspertyz stanu technicznego stalowych wieszaków - zaznaczył Łukaszewski.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zapowiedział, że w tym roku kontrolerzy wystąpią do poznańskich zarządców budynków zrealizowanych w wielkopłytowej technologii z dwoma dodatkowymi pytaniami.


- Interesuje nas to, czy w obiektach wykonano badania dotyczące sprawdzenia stanu technicznego złączy występujących w budynkach oraz czy przed termoizolacją badano prawidłowość wykonania i jakość stalowych wieszaków, na których oparte są fakturowe, zewnętrzne warstwy ścian. Otrzymane odpowiedzi wyznaczą kolejne działania w zakresie wzmacniania elementów tworzących budynki zrealizowane w wielkopłytowej technologii - wyjaśnił Łukaszewski.


Według danych podanych przez poznański magistrat w całym kraju w ok. 60 tys. budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej mieszka ok. 12 mln ludzi.


59 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie