top of page
  • Zdjęcie autoraRedakcja Nowy Poznań

Zakażone maseczki na ulicach

To bardzo ważne, aby przestrzegać zasad higieny i stosować środki ochrony osobistej w czasie pandemii. Pamiętać jednak należy także o tym, aby zużyte materiały wyrzucać do koszy. Dbając o siebie, warto zadbać także o środowisko i wspólną miejską przestrzeń. Maseczki i rękawiczki jednorazowe nie powinny leżeć na ulicy. Kosze na drobne odpady są przeznaczone również do zbierania tego rodzaju artykułów. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa opracował Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Za poznan.pl3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page