top of page
  • Redakcja Nowy Poznań

Znikną lustra

Jak podaje Rada Osiedla Stare Miasto - ze Świętego Marcina zniknie instalacja prof. Jana Berdyszaka – „Obszary obrazów efemerycznych”, znana również jako „Lustra”. Konieczność przeniesienia artystycznej konstrukcji jest wynikiem wielu okoliczności związanych z realizacją kolejnego zakresu inwestycji Program Centrum, jak również z planami budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego przy ul. Skośnej – informuje w piśmie do Rady Starego Miasta Katarzyna Parysek – Kasprzyk zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.


O zmianę lokalizacji rzeźby postuluje także pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami jak również Akademia Muzyczna w Poznaniu, ze względu na wystające elementy instalacji znajdującej się w pasie drogowym, które są realną przeszkodą i stanowią zagrożenie dla osób niewidomych i niedowidzących.


Jak informuje Magistrat projekt nowego zagospodarowania tego fragmentu ul. św. Marcin był omawiany w ramach spotkań Zespołu ds. Programu Centrum, a uzgodnienia w tym zakresie były dokonywane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim, Fundacją „Vox Artis” będąca właścicielem rzeźby, a także synem zmarłego artysty – prof. Marcinem Berdyszakiem, który w obliczu przedstawionych powyżej okoliczności wyrazili zgodę na zmianę lokalizacji rzeźby.


51 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page